อดีตประเทศไทย เคยเปิด Casino อย่างถูกกฏหมาย

casino

Casino หรือเรียกตามภาษาของชาวบ้านว่า บ่อน นั่นเอง ความเป็นของคาสิโนนี้ ในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีคาสิโนตั้งอยู่ เพราะด้วยตัวกฏหมาย ยังไม่สามารถที่จะทำการเปิดคาสิโนในบ้านเราได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ทางรัฐบาลได้มีการทบทวนหลายอย่าง เช่น หากมีการเปิดคาสิโน ปัญหาอื่นๆอาจตามมาได้นั้น

แม้ว่าจะมีการเสนอดังที่เห็นตามข่าว มาช้านานว่ามีการยื่นเสนอให้มีคาสิโนในไทย กระนั้นก็ตามยังไม่เป็นผลอนุมัติแต่อย่างใด แต่ถ้าเราย้อนกลับไปศึกษาในสมัยก่อน ซึ่งนานมาแล้ว ในสมัยก่อนประเทศไทยเคยมีการเปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฏหมายมาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่ 2 จนถึงรัชกาลที่ 5 และถูกยกเลิกให้เปิดคาสิโนทั่วไปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา

ปัจจุบันประเทศไทยรายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเปิดธุรกิจของคาสิโนอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ประเทศกัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย มาเก๊า เป็นต้น ซึ่งนับว่าภายหลังมานี้หลายประเทศเล็งเห็นการเปิดธุรกิจคาสิโนเป็นตัวช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล และแน่นอน แม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะเคยถูกแย้งเรื่องของปัญหาที่จะตามมา

แต่การจัดการและการวางระบบของธุรกิจก็ต้องเป็นไปอย่างดี ซึ่งหากดูต้นแบบอย่างมาเก๊าแล้วธุรกิจนี้ ไม่ได้เน้นเพียงเฉพาะคาสิโนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างคองเพล็กขนาดใหญ่ที่รวมเอาความบันเทิง รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในคลาเดียวกัน จึงนับว่าต้นแบบให้หลายประเทศมีการพิจารณาและมีการเปิด Casino อย่างถูกต้องตามกฏหมายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยมีการเปิดคาสิโนจริง ก็อาจต้องทบทวนกฎระเบียบต่างๆให้รัดกุม และเพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆด้วยเช่นกัน